Hakkımızda

GAMA Reklam, 1965 yılından beri dünyanın ünlü markalarının yurt içinde ve yurt dışında kurumsal kimlik projelerinin, gerek iç, gerekse dış mekan uygulamalarında hızlı ve ekonomik çözümler üretmektedir.

Müşteri portföyünün önemli bir bölümünü, başta akaryakıt şirketleri olmak üzere, bankalar, otomotiv şirketleri, reklam mecracıları, otel ve gıda zincirleri oluşturmaktadır.

Müşterilerine tasarım, projelendirme, uygun ve ekonomik malzeme seçimi, teknik detayların çözümü, prototip hazırlanması, üretimlerin yapımı, montaj ve servis hizmetlerini kadrosunda bulunan mimar, mühendis, tasarımcı ve her biri kendi konusunda uzman sertifikalı çalışanları ile siz değerli müşterilerimize vermektedir.

50 yılı aşkın bir zamandan beri çalışmalarını müşteri memnuniyetini esas alan anlayışı ile uygulamış ve gelişmesini bu memnuniyetin gücü ile gerçekleştirmiştir. Sizleri memnun müşteri portföyümüzde görmek arzusu ve dileği ile.

VİZYON

Bugün olduğu gibi gelecekte de, ulusal ve uluslararası müşterilerimizin beklentilerini, bize olan güven ve destekleri ile aşmak, ve sürekli iyileştirmek amacındayız.Hertürlü kalitesizlik maliyetinin israf olduğu bilincindeyiz.Dürüstlük, çalışkanlık ve zamana saygı vazgeçilmez ilkelerimizdir.

MİSYON

Sahip olduğu güçlü teknik kapasite ve bilgiye yatırım yaparak; sağlık, emniyet ve çevre faktörlerinden ödün vermeden müşterilerine hızlı, ekonomik ve kaliteli çözümler sunan , sektöründe lider bir dünya firması olmaktır.

Ulusal ve uluslar arası müşterilerimizin beklentilerini, bize olan güven ve destekleri ile sürekli iyileştirmek amacındayız.

Dürüstlük, çalışkanlık ,zamana ve çevreye saygı vazgeçilmez ilkelerimizdir. Açık hava reklamçılığı sektörünün tüm gereksinimleri göz önüne alarak, politikamızla birlikte tüm çalışmalarımızı risk odaklı yaklaşım ile sürekli gözden geçirerek, iyileştireceğiz. Her türlü kalitesizliğin israf olduğunun farkındayız.

İlerlememizi çalışanlarımızın sürekli gelişimi ve aktif katılımları ile başaracağımıza inanıyoruz.

Bir işi yapmanın en iyi yolu, en güvenli olanıdır ilkesiyle hareket ederek, iş kazalarını önlemek ve çalışanlarımızın sağlığını korumak için temel hedeflerimiz;

 • İSG konuları ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun, yönetmelik ve standartlara uyulup, bu doğrultuda hareket etmek,
 • Meslek hastalıkları ve İSG konularındaki tüm riskleri değerlendirmek ve koruyucu önlemler almak,
 • Tüm çalışanlarımızın katılımı ile tehlikeleri kaynağında yok etmek ve sıfır iş kazası ilkesini benimsemek,
 • Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişme için çalışanlarımızın İSG konusunda her türlü eğitimi almalarını sağlamak ve sürekli geliştirmek.

İSG’nin başarıyla uygulanması ancak kurum çalışanlarının tamamının ortak çalışması ve desteği ile mümkündür.

Bundan dolayı İSG uygulamaları tüm çalışanların sorumluluğudur ve kurum kültürünün vazgeçilmez bir parçasıdır.

Çevreye saygı, insanın kendisine olan saygısıdır. Bu bilinç ile, ortak geleceğimiz olan yeşil bir dünya, temiz ve sağlıklı çevre için, temel hedeflerimiz;

 

 • Hammadde ve enerji kaynaklarımızı tasarruflu kullanmak,
 • Atıklarımızı minimum düzeye indirerek kirliliği kaynağında azaltmak ve ortadan kaldırmak,
 • Ürünlerimizin kullanılmaz çöp haline gelmemesi için montajı ve ayrılabilmesi kolay şekilde tasarımını yapmak ve üretmek,
 • Geri dönüşebilecek malzemeler kullanarak faydalı atıklar elde etmek ve tekrar geri kazanmaktır.

 

Bunları gerçekleştirmek için, tüm çalışanlarımızın sürekli gelişim ortamında çevre bilincini kazanmalarını ve etkin uygulamalar yapmalarını sağlamak amacındayız.

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

 • Çalışanları işlerin planlanması ve yönetilmesine katkıda bulunmaya teşvik etmek
 • Çalışanlara ilişkin kararları çalışanın niteliklerine, performansına, becerilerine ve tecrübesine     göre vermek.
 •  Faaliyetlerimizin etik boyutlarını göz önünde bulundurmak.
 • Rüşvet dahil yolsuzluğun hiçbir türüne asla müsamaha göstermemek.
 • İnsanlara ve çevreye saygılı olmak.
 • Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmek.
 • Çocuk işçi çalıştırmaz ve çalıştırılmasını kabul etmez.
 • Personel seçimlerinde cinsiyet ayrımı yapılmaz uygun işe uygun insan seçilir.
 • İşyerinde mobinge(psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme) hiçbir şekilde müsaade etmez.
 • Çalışma barışının sürekliliğini sağlar.